Artykuł sponsorowany

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu rozwodowego?

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu rozwodowego?

Rozwód to trudny i skomplikowany proces, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i prawno-biurokratycznym. Aby złożyć pozew rozwodowy, należy przygotować odpowiednie dokumenty, które pozwolą sądowi ocenić sytuację i podjąć decyzję o orzeczeniu rozwodu. W tym artykule omówimy, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu rozwodowego w Polsce.

Przeczytaj również: Prawnik czy adwokat: różnice i podobieństwa

Podstawowe dokumenty wymagane przy składaniu pozwu o rozwód

W pierwszej kolejności należy zgromadzić podstawowe dokumenty, które są niezbędne do wszczęcia postępowania rozwodowego. Do tych dokumentów należą przede wszystkim oryginał aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia małżonków. Jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci, konieczne będzie również przedłożenie ich aktów urodzenia. W przypadku, gdy jedno z małżonków jest obcokrajowcem, wymagane mogą być także tłumaczenia wymienionych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Przeczytaj również: Czego dotyczą najczęstsze spory związane z podziałem majątku po zmarłym?

W trakcie postępowania w sprawie o rozwód w Krakowie, Wieliczce czy innym mieście, często dochodzi do potrzeby podziału majątku wspólnego małżonków. Dlatego warto zgromadzić dokumenty, które pozwolą na dokładne określenie wartości majątku oraz jego podziału. Do takich dokumentów należą między innymi umowy kupna, sprzedaży czy dzierżawy nieruchomości, dokumenty dotyczące wspólnych kredytów, umowy o pracę, oświadczenia majątkowe oraz wszelkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie wartości majątku i zasad jego podziału.

Ważne jest zgromadzenie dowodów, które pozwolą na wykazanie przyczyn rozwodu. Mogą to być na przykład zeznania świadków, korespondencja między małżonkami, dowody niewierności małżeńskiej (np. wiadomości tekstowe, zdjęcia), dokumentacja medyczna w przypadku uzależnień czy przemocy domowej oraz inne dowody, które mogą potwierdzić zarzuty stawiane drugiej stronie.

Jeśli małżonkowie mają wspólne dzieci, konieczne będzie przedłożenie sądowi propozycji dotyczących opieki nad nimi po rozwodzie. W tym celu należy przygotować dokumenty takie jak oświadczenia o wykonywaniu władzy rodzicielskiej, plany opieki nad dziećmi, informacje dotyczące szkoły czy przedszkola, a także wszelkie inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na decyzję sądu w sprawie ustalenia opieki nad dziećmi. Warto również zgromadzić dowody na zaangażowanie w życie dzieci, takie jak zdjęcia czy zeznania świadków.