Jak rezerwować wczasy i wycieczki

Rezerwacja wczasów, wycieczek, obozów młodzieżowych.

Jak zarezerwować wyjazd online w Aleman Travel - wygodnie, bez wychodzenia z domu? 

• SPOSOBY REZERWACJI (do wyboru)
° rezerwacja on line (po wyszukaniu oferty w wyszukiwarce)
° rezerwacja wstępna poprzez formularz zapytania
° mailem: aleman@aleman.pl
° telefonicznie:
numery stacjonarne: 22/427 89 24, 32/797 15 40
tel. kom. +48 691 101 888
 
DANE DO UMOWY
Wysyłając zgłoszenie mailem prosimy podać:
° termin wczasów,
° nazwa i typ imprezy / obiektu,
° ilość osób,
° dane osoby zamawiającej (adres, data urodzenia, nr telefonu, nr dowodu osobistego lub paszportu),
° dane pozostałych uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, nr dowodu osobistego lub paszportu)
° ewentualne uwagi.

POTWIERDZENIE  REZERWACJI
Po otrzymaniu Pana/Pani rezerwacji i jej zweryfikowaniu, oraz po sprawdzeniu dostępności miejsc, potwierdzimy ją drogą elektroniczną (e-mailem) maks, w ciągu 24 godzin nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy.
Wraz z potwierdzeniem wyślemy:
° umowę o uczestnictwo w imprezie turystycznej
° warunki uczestnictwa organizatora wyjazdu
° warunki ubezpieczenia
Po zapoznaniu się z w/w dokumentami i ich akceptacji - należy dokonać wpłaty wymaganej kwoty na konto podane w potwierdzeniu oraz przesłać podpisaną umowę najpierw mailem na adres aleman@aleman.pl, a następnie pocztą. 
Prosimy pamiętać, że przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się z opisem oferty, Warunkami Uczestnictwa oraz z Warunkami Ubezpieczenia - które to stanowią integralną część umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej.

Uwaga: brak terminowej wpłaty (do 48 godz. od chwili dokonania rezerwacji, chyba że w potwierdzeniu podano inaczej) oznaczać będzie Pana/Pani rezygnację i tym samym rezerwacja wstępna zostanie anulowana.

PŁATNOŚCI
Wymagane kwoty wpłaty różnią się w zależności od oferty i organizatora.
Zazwyczaj należy wpłacić:
° zaliczkę min. 30% wartości - jeżeli do terminu wczasów/wycieczki pozostało więcej niż 36 dni
° pełną należność - jeżeli do wyjazdu pozostało 36 lub mniej dni, bez wezwania z naszej strony
chyba, że w ofercie/warunkach uczestnictwa podano inaczej.

WALUTA

Jeżeli cena imprezy podana jest w PLN (zł) - wpłat dokonuje się przelewem w złotówkach na konto złotówkowe.
Jeżeli cena imprezy jest podana w EURO (€) - wpłat można dokonać
° w zł na konto złotówkowe w przeliczeniu z Euro wg aktualnego kursu na dzień każdej wpłaty lub
° w walucie € na konto dewizowe.
Uwaga: zaliczkę i dopłatę należy uiścić obowiązkowo w tej samej walucie tzn. albo złotówki albo euro. Nie ma możliwości wpłaty zaliczki w złotych, a dopłaty w euro lub odwrotnie.
 
DODATKOWE UBEZPIECZENIE
Zalecamy doubezpieczenie się (na życzenie) od kosztów rezygnacji (RG) na wypadek sytuacji losowych opisanych w warunkach ubezpieczenia. Jest to zwykle dopłata w wysokości ok. 5% wartości imprezy. Jeżeli zażyczycie Państwo sobie dokonać zakupu takiego ubezpieczenia za naszym pośrednictwem - należy to zgłosić przy rezerwacji imprezy (przed dokonaniem wpłaty). Koszt takiego ubezpieczenia zostanie doliczony do wartości umowy.
Przypominamy, że w przypadku chorób przewlekłych wśród uczestników wyjazdu - należy dokupić ubezpieczenie od chorób przewlekłych przed wyjazdem.
 
DOKUMENTY PODRÓŻY
Po otrzymaniu pełnej wpłaty (100%) za rezerwację - otrzymacie Państwo na ok. 7 dni przed wyjazdem - dokumenty podróży mailem:
° w przypadku imprez lotniczych - potwierdzenie rezerwacji – z tym dokumentem należy udać się na lotnisko bądź na miejsce odprawy
° przy imprezach z dojazdem własnym - voucher czyli skierowanie, w którym podane są: adres agencji, w której odbieracie klucze (apartamenty) lub adres recepcji (hotele), godziny odbioru i zdania kluczy, termin pobytu, wykaz zakupionych, zarezerwowanych świadczeń,
° przy zakupieniu imprezy autokarowej lub pakietu autokarowego - kartę boardingową lub bilet z miejscem i godziną zbiórki - uprawnia ona do wejścia na pokład autokaru
° certyfikat ubezpieczeniowy
° przydatne informacje
 
Teraz już tylko pozostaje Państwu pakowanie walizek i spędzenie niezapomnianych chwil! :-)

FAKTURA VAT

Na Państwa życzenie może zostać wystawiona "faktura VAT marża" za dokonaną rezerwację. Jeżeli życzycie sobie ją otrzymać - prosimy zaznaczyć to przy rezerwacji lub powiadomić nas później mailem. Faktury wysyłane są przez organizatora po wpłacie 100% za rezerwację.

PO WAKACJACH

Zapraszamy do kontaktu po powrocie aby podzielić się z nami swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, informacjami praktycznymi. Zachęcamy też do wysyłania nam zdjęć z wakacji - najciekawsze opublikujemy na naszych profilach społecznościowych z podaniem autora.

Życzymy udanych wyjazdów!

Aleman Travel

aleman@aleman.pl
tel. +48 691 101 888


Uwaga:
Przesłanie podpisanych dokumentów jest równoznaczne z Państwa zobowiązaniem się do zapłaty za wybraną imprezę turystyczną. W momencie potwierdzenia rezerwacji (odesłania podpisanej umowy oraz zatwierdzenie rezerwacji przez organizatora) umowa staje się prawomocna i każda ewentualna zmiana bądź rezygnacja dotycząca powyższej imprezy będzie wiązała się z kosztami wynikającymi z Warunków Uczestnictwa.